AOJ 0022 Maximum Sum Sequece

リンク AOJ 0022 Maximum Sum Sequece

方針

力ずくで解きました。全探索してO(n^2)です。
入力が1つだけの場合、入力が全て負の数の場合、この2つを忘れていて2WAくらいました・・・かなしい。

ちなみに、 AOJ 0022 とかで検索をかけると、もっと効率的な解法がありました。重ね重ね悲しいです。

ソース

import java.util.*;
public class Main {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  static int n;
  static int[] input;
  public static void main(String[] args) {
    while(read()){
      solve();
    }
  }
  static boolean read(){
    n = sc.nextInt();
    if(n == 0)return false;

    input = new int[n];
    for(int i = 0; i < n; i++)input[i] = sc.nextInt();
    return true;
  }
  static void solve(){
    int max = Integer.MIN_VALUE;
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
      sum = input[i];
      max = Math.max(sum, max);
      for(int j = i+1; j < n; j++){
        sum += input[j];
        max = Math.max(sum, max);
      }
      sum = 0;
    }
    if(n == 1){
      System.out.println(input[0]);
    }else{
      System.out.println(max);
    }
  }
}